Welkom

Deze weblogomgeving is beschikbaar voor alle medewerkers en studenten met een TU Delft NetID. U kunt uw eigen weblog starten, of een weblog voor een afdeling of studieactiviteit. Om een ​​weblog te starten, drukt u rechtsboven op ‘Login’. Surf Connext wordt gebruikt voor authenticatie.

Als je voor de eerste keer inlogt, geeft WordPress extra informatie over de mogelijkheden. Omdat het een ongecompliceerde applicatie is die veel verandert, hebben we geen eigen handleiding, maar veel help-informatie is online beschikbaar. Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk om uw eigen plug-ins op uw blog te installeren. U kunt ons suggesties sturen over de plug-ins die u zou willen hebben en we zullen ze bekijken. We updaten WordPress en installeren 2-3 keer per jaar nieuwe plug-ins.

Neem voor hulp contact met ons op.​

We verwachten van elke gebruiker dat hij zich aan de gedragscode houdt. Commercieel gebruik is niet toegestaan ​​en wordt verwijderd.

 

Welcome

This weblog environment is available for all staff and students with a TU Delft NetID. You can start your own weblog, or a weblog for a department or study activity. To start a weblog press ‘Login’ at the top right. Surf Connext is used for authentication.

If you login for the first time, WordPress will give extra information about the possibilities. Since it is a very straight forward application that changes a lot we do not have our own manual, but a lot of help-information is available online. For security reasons it is not possible to install your own plugins at your blog. You could sent us suggestions about the plugins you would like to have and we will check them out. We will be updating WordPress and installing new plugins 2-3 times a year.

For assistance, contact us.

We expect every user to comply with the code of conduct. Commercial use is not allowed and will be removed.

Be Sociable, Share!