Welkom

Het is niet langer mogelijk om een nieuwe weblog te starten bij de TU Delft. Bestaande weblogs blijven nog beschikbaar, maar zullen uiteindelijk ook dienen te verhuizen naar een persoonlijk beheerde omgeving. Waar het gaat om voor onderwijs/onderzoek onmisbare content, proberen we te tegen die tijd te zoeken naar oplossingen op maat.

Neem voor meer informatie contact met ons op.​

We verwachten van elke gebruiker dat hij zich aan de gedragscode houdt. Commercieel gebruik is niet toegestaan ​​en wordt verwijderd.

Welcome

It is no longer possible to start a new weblog at TU Delft. Existing weblogs will still be available, although eventually need to migrate to a privately managed environment. Where invaluable content regarding education or research is involved, we will try and find a custom solution.

For more information, contact us.

We expect every user to comply with the code of conduct. Commercial use is not allowed and will be removed.

Be Sociable, Share!